Esmaabi põhiõppe koolitus

Prindi

Koolitaja nimetus Ilves Koolituskeskus OÜ
Õppekava nimetus ESMAABI VÄLJAÕPPE KOOLITUS
Toimumisaeg Kokkuleppel
Maht 16 akadeemilist tundi (13  tundi teoreetilist ja 3 tundi praktilist auditoorset õpet)

2 õppepäeva

Toimumiskoht Kokkuleppel (vajadusel tuleme kohapeale)
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava Kokkuleppel (täpsem kuupäev lepitakse kokku esimesel õppepäeval).
Õppetöö vorm Auditoorne õpe, praktiline auditoorne õpe
Õppekeel Eesti keel
Koolitajad Ene Rauba – erakorralise meditsiini õde

Kevin Lumi – õde

Birgit Lumi – õde

Hinnainfo Kokkuleppel
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Ei
Sihtrühm Esmaabi baaskoolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja kõikidele inimestele, kes tahavad omandada teoreetilised ja praktilised oskused esmaabi osutamisel
Maksimaalne osalejate arv 16
Eesmärk Anda inimesele (alates 16.a. vanusest) põhiteadmised, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda inimesele julgus ning oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Kursuslased õpivad tundma organismi elutalitlust tagavate elundite tööd ning selle taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saabumiseni.
Õpingute alustamise tingimused Registreerimine  koduleheküljel www.ilveskoolituskeskus.ee,  telefoni teel 522 0629 või e-kirja kaudu info@ilveskoolituskeskus.ee
Õpiväljundud 1.    Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega.

2.    Hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika.

3.    Oskab kasutada õigeid elustamisvõtteid.

4.    Oskab peatada verejooksu.

5.    Arvestab luumurdudega kaasnevate ohtudega, oskab fikseerida kannatanud liigest.

6.    Oskab abi anda mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral.

 

Teema Maht tundides
Sissejuhatus

esmaabi olemus;

kannatanu seisundi hindamine;

esmaabi andmise taktika.

1 akadeemilist tundi
Elustamine

uppunu elustamine;

elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;

võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;

esmaabi osutamine ajukahjustuse, -trauma korral.

3 akadeemilist tundi
Välised verejooksud ja šokk

erinevate verejooksu peatamise võtted;

šoki olemus, liigid ning selle tunnused.

2 akadeemilist tundi
Haavad

haavade tekkemehhanism;

sidumise tehnika ja reeglid;

kolmnurkrätiku kasutamine;

praktiliste oskuste omandamine sidumisel.

3  akadeemilist tundi
Traumad ja luumurrud

lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus;

luumurdudega kaasnevad ohud;

liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused);

lahastamise viisid.

3 akadeemilist tundi
 

Erinevate ainetega mürgistused (sh narkootikumid), söövitused, põletused, külma- ja kuumakahjustused.

 2 akadeemilist tundi
Teadmistekontroll õpitud materjali põhjal.

Testi tagasiside

2 akadeemilist tundi

 

Nõuded lõpetamiseks Koolituse läbimise eeltingimuseks on kohalolek 80% ulatuses koolituse toimumise ajast ning koolituse lõpus toimuva testi läbimine vastavalt kehtestatud normidele. Testi mitteläbimisel on osalenul õigus testi kahel korral tasuta uuesti sooritada. Väljastatakse tunnistus „Esmaabi baaskoolitus 16 tundi“ läbimise kohta
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Kirjalik test (20 küsimust)
Hindamismeetodid Aktiivne osavõtt koolitusest, kirjaliku testi sooritamine.
Väljastatav dokument Tunnistus
Täiendav info Ainika Suleva, koolituse koordinaator, telefon: 522 0629
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8
Registreerumise tähtaeg

Prindi

 

Scroll to Top