Tööharjutus

Tööharjutus

Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale inimesele, et taastada tööharjumus või omandada esmane tööharjumus. Tööharjutuse tulemusena on tööharjutusel osalenu valmis jätkama teistel töötukassa poolt pakutavatel teenustel või on leidnud endas julgust ja tahet asuda sobivale tööle.
Tööharjutuse eesmärk on tõsta motivatsiooni, enesekindlust ja arendada sotsiaalset suhtlemist.

 

Scroll to Top