Koolitajad

Ainika Suleva

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala. Töökogemus on tegevusjuhendaja, tugiisiku ja juhtumikorraldajana. Grupitööde läbiviimise kogemus on alates 2012 aastast. Minu elu motoks on tarkus, tasakaalukus, julgus ja õiglus. Tarkus ei ole ainult teadmiste hulk, vaid elutarkus, oskus näha maailma tervikuna. Tasakaalukus ja mõõdukus tähendab leida õige keskpunkt liiga rohke ja liiga vähese vahel. Julgus seista oma tõekspidamiste eest ning õppida selleks, et anda. Oman täiskasvanute koolitaja tase 6 kutset.

Maarika Ilves
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli lastekaitse- ja sotsiaalpedagoogika erialal (MA). Töötanud olen karjäärinõustajana 13 aastat. Lisaks individuaalsetele nõustamistele on kogemused grupitöö juhendajana. Grupitöödes kasutan palju aktiivõppemeetodeid: arutelud, ajurünnakud, grupi- ja paaristegevused. Oman karjäärinõustaja kutset (tase 6) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6).
Merily Pavlov
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo bakalaureuseõppe ja Tartu Ülikooli haridusteaduste magistriõppe ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala. Tartu Ülikoolis läbisin 2013. aastal 160 tunnise eelpedagoogika koolituse ja töötan neljandat aastat lasteaias õpetajana. Koolitajana saab anda edasi oma teadmisi ja oskusi, saades vastu palju uusi toredaid kogemusi.
Kevin Lumi
Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli erakorralise meditsiini tehniku, õe põhi- ja intensiivõenduse magistriõppe. 
Töötab Lõuna-Eesti Haigla kiirabis õena.
Birgit Lumi
Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe. Töötab Lõuna-Eesti Haigla kiirabis õena. Läbinud Kaitseväe parameediku erialakursuse.
Ants Põder
Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis esmaabi õpetaja kursuse (tunnistuse nr 1/183-23).
Töötab Lõuna-Eesti Haigla kiirabis õde-brigaadijuhina.

 

Scroll to Top