Esmaabi koolitused

Esmaabi

Esmane abi õnnetuskohal võib päästa elu. Esmaabi baaskoolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Koolituse aluseks on EV sotsiaalministeeriumi määrus nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”. Koolitust viivad läbi omaala praktikud. Koolitus lõpeb osalejate teadmiste kontrolliga, mille läbimist kinnitab väljastatud tunnistus.

Scroll to Top